Laulelma 2020 -kilpailu on avattu

28.11.2019

LaulelmanYstävät HELY ry, Turun Laulelman Ystävät ry ja Lauluntekijäyhdistys Kertsi ry järjestävät valtakunnallisen suomenkielisen kilpailun. Kilpailu on avoin kaikille Suomessa asuville.

Laulelma 2020
Laulelman sävellys- ja sanoituskilpailu

LaulelmanYstävät HELY ry, Turun Laulelman Ystävät ry ja Lauluntekijäyhdistys Kertsi ry järjestävät valtakunnallisen suomenkielisen kilpailun. Kilpailu on avoin kaikille Suomessa asuville.

”Laulelma on laulaen kerrottu tarina”

Musiikin suuren tietosanakirjan määritelmä ranskan kielen sanasta chanson sopii hyvin myös laulelmaan vain muuttamalla sana laulelmaksi: “… laulelma ei ole iskelmä eikä puhdas taidelaulu, vaikka poikkeamia esiintyy kumpaankin suuntaan. Laulelmalle on ominaista, että tekstin ja laulun yhteys on erityisen luja ja elimellinen. …Laulelmassa musiikki pakottaa tekstin sisällön esiin, tukee, korostaa ja kommentoi sitä”.

Nyt julistettavalla kilpailulla sen järjestäjät pyrkivät saamaan esille uusia suomenkielisiä laulelmia, jotka kunnioittavat vanhaa laulelmaperinnettä tämän ajan keinoin ja viitoittavat tietä lajityypin tulevaisuudelle sekä lisäävät laulelman tunnettuutta ja arvostusta.

Kilpailuaika

Kilpailuaika päättyy 29. helmikuuta 2020, mihin mennessä kilpailuehdotukset tulee toimittaa osoitteeseen laulelma.2020@gmail.com.

Salatut tekijätiedot

Kilpailu on salainen ja käydään anonyymina nimimerkein. Kilpailun arvosteluraati ei arvostelun kestäessä missään vaiheessa saa tietoonsa ehdotusten tekijöitä. Tekijätiedot paljastetaan vasta kilpailun ratkettua, mihin saakka ne ovat vain kilpailun sihteerin tiedossa.

Osallistumismaksu

Osallistumismaksu on 20 € / kilpailuehdotus ja se tulee maksaa ehdotuksen lähettämisen yhteydessä tilille Matti Seppänen FI40 1454 5000 0148 84.

Maksun viestikenttään merkitään kilpailuehdotuksen nimimerkki. Vain osallistumismaksun suorittaneet kilpailuehdotukset otetaan mukaan arvosteluun.

Kilpailuehdotukset

Kilpailuehdotusten tulee olla ennen julkaisemattomia ja julkisesti esittämättömiä. Kilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan Suomessa asuvat henkilöt enintään kolmella (3) kilpailuehdotuksella/tekijä. Tekijänä voi olla yksi tai useampia henkilöitä. 

Sähköpostin otsakekenttään maininta: KILPAILUEHDOTUS: ”NIMIMERKKI”.

Liitetiedostoina toimitetaan:

• teksti pdf-muodossa ja 

• mp3-äänitallenne tai nuotit sekä 

• tosite (kuitti) 20 euron osallistumismaksun maksamisesta

 

Viestikenttään kirjoitetaan nimimerkin tekijätiedot eli laulelman säveltäjän ja sanoittajan nimi/nimet sekä yhteystiedot (puhelin, sähköposti ja postiosoite).

Mp3-tiedoston tulee sisältää kilpailukappale laulajan ja enintään yhden säestäjän esittämänä. 

Voittajan valinta

Kilpailun järjestäjät ovat nimenneet kolmihenkisen raadin, joka arvioi kilpailuehdotukset ja valitsee kymmenen mielestään parasta kilpailuehdotusta laulelmakonsertissa esitettäviksi sekä palkitsee kolme. 

Kilpailun kolmen parhaan ehdotuksen tekijät saavat palkkioksi stipendit, yhteissummaltaan vähintään 2000,- euroa. Muita ehdotuksia ei aseteta paremmuusjärjestykseen, mutta niille voidaan myöntää kunniamainintoja.

Laulelmakonsertti

Parhaiksi arvioidut ehdotukset esitetään erillisessä konsertissa Musiikkiteatteri Kapsäkissa 14. huhtikuuta 2020. Konsertista ja sen järjestelyistä sovitaan valittujen laulujen tekijöiden kanssa erikseen ja tiedotetaan erikseen.

Helsingissä 25.11.2019
Kilpailun järjestäjäyhdistykset